Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija

Domov Občinska uprava Občinska uprava

Občinska uprava

Uradne ure - za stranke
Ponedeljek: 08.00 - 10.00, 12.00 - 14.00 Torek: 08.00 - 10.00 Sreda: 08.00 - 10.00, 12.00 - 16.30 Petek: 08.00 - 10.00
Kontaktni podatki
Občina Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 10
2310 Slovenska Bistrica
(02) 843 28 00
(02) 818 11 41
obcina@slov-bistrica.si
Župan
dr. Ivan Žagar
Župan 
02 843 28 10
02 843 28 45
Pisarna župana
Vojka Osojnik
Vodja pisarne župana 
02 843 28 12
051 640 532
02 843 28 45
Mira Kresnik
Tajnica 
02 843 28 10
051 602 095
02 843 28 45
Direktor občinske uprave
mag. Branko Žnidar
Direktor 
02 / 843 28 13
02 / 843 28 45
Oddelek za splošne in pravne zadeve
mag. Janja Tkavc Smogavec
Vodja oddelka 
02 / 843 28 16
051 325 972
02 / 843 28 45
Matic Mohorko
Javna dela - pomoč pri izvajanju programov za občane 
02 / 843 28 22
02 / 843 28 45
Sandra Justinek
Višja svetovalka za pravne in kadrovske zadeve 
02 / 843 28 14
02 / 843 28 45
Polona Lipoglav
Strokovna sodelavka za pravne in kadrovske zadeve 
02 / 843 28 39
031 604 970
02 / 843 28 45
Marta Dreo
Strokovna sodelavka za premoženjsko pravne zadeve 
02 / 843 28 54
051 325 971
02 / 843 28 45
Mateja Ačko Kobale
Dokumentalistka 
02 / 843 28 19
02 / 818 11 41
Daniela Marzidovšek
Dokumentalistka 
02 / 843 28 25
02 / 818 11 41
Simona Zavec
Strokovna sodelavka 
Jure Modic
Višji svetovalec  
02 / 843 28 15
031 701 069
02 / 818 11 41
Nina Iršič
 
02 843 28 14
02 843 28 45
Oddelek za okolje in prostor
Milan Ozimič
Vodja oddelka 
02 / 843 28 17
041 669 897
02 / 818 11 41
Slavica Bezget
Tajnica 
02/ 843 28 30
02/ 818 11 41
Janja Mlaker
Strokovna sodelavka za prostorsko planiranje 
02 / 843 28 21
02 / 818 11 41
Igor Mikložič
Strokovni sodelavec za področje izračunov komunalnega prispevka in izdaj potrdil o namenski rabi 
02 / 843 28 26
041 569 309
02 / 818 11 41
Simon Kotnik
Strokovni sodelavec za področje izvajanja komunalnih dejavnosti 
02 / 843 28 27
051 325 975
02 / 818 11 41
Borut Košič
Strokovni sodelavec za pridobivanje služnosti in izdajanje lokacijskih informacij 
02 / 843 28 52
051 359 022
02 / 818 11 41
Marko Pučnik
Strokovni sodelavec za področje urejanja in vzdrževanja cest 
02 / 843 28 28
051 325 976
02 / 818 11 41
Danica Sagadin Leskovar
Višja svetovalka 
02/ 843 28 31
051 325 977
02/ 818 11 41
Oddelek za družbene dejavnosti
Irena Jereb
Vodja oddelka 
02/ 843 28 41
051 393 178
02 / 843 28 50
Darja Javšovec
Tajnica  
02/ 843 28 20
02 / 843 28 50
Mateja Kapun
Strokovna sodelavka za področje izobraževanja, mladinske in kulturne dejavnosti ter štipendiranja 
02/ 843 28 37
02 / 843 28 50
Zlatka Mlakar
Strokovna sodelavka za področje zdravstva, otroškega varstva in socialnega varstva 
02/ 843 28 42
02 / 843 28 50
Nataša Pernat
 
02/ 843 28 18
02 / 843 28 50
Maja Tič
 
02 843 28 40
041 655 604
02 843 28 50
Oddelek za gospodarstvo
mag. Monika Kirbiš Rojs
Vodja oddelka 
02 / 620 22 72
041 866 239
02 / 818 11 41
Nežka Jurič
Strokovna sodelavka za NUSZ, obratovalni čas in ostale gospodarske dejavnosti 
02 / 843 28 04
02 / 818 11 41
Mira Zorič
Strokovna sodelavka za področje stanovanjskega gospodarstva in poslovnih prostorov 
02 / 843 28 36
02 / 818 11 41
Slavka Zafošnik
Strokovna sodelavka za področje kmetijstva in turizma 
02 / 843 28 38
02 / 818 11 41
Martina Zanjkovič
Projektno delo 
02 843 28 44
02 818 11 41
Ajda Vernik
Pripravnica 
02 843 28 43
02 818 11 41
Oddelek za finance in računovodstvo
Jožica Jurič
Vodja oddelka 
02 / 843 28 02
031 319 760
02 / 818 19 36
Mojca Teran
Računovodkinja 
02 / 843 28 01
02 / 818 19 36
Marija Kumaver
Računovodkinja 
02 / 843 28 03
02 / 818 19 36
Vilma Ačko
Finančnica 
02 / 843 28 05
02 / 818 19 36
Metka Mlakar
Računovodkinja 
02 / 843 28 06
02 / 818 19 36
Anita Motaln
Računovodkinja 
02 / 843 28 07
02 / 818 19 36
Špela Juhart
Računovodkinja 
02 / 843 28 08
02 / 818 19 36
Dragica Jug Juhart
Računovodkinja 
02 / 843 28 09
02 / 818 19 36
Tehnični kader
Branka Trdin
Telefonist receptor 
02 / 843 28 00
02 / 818 11 41
Janko Mlakar
Hišnik 
02 843 28 00
051 325 974
Cvetka Jurič
Čistilka 
02 / 843 28 00
Milena Ilek
Čistilka 
02 / 843 28 00
Marjan Butolen
Hišnik 
02 843 28 00
041 586 417
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane
mag. Robert Vrečko
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva 
02/ 843 28 32
030 640 630
02 / 818 11 41
Aleška Novačan
Inšpektorica 
02 /843 28 70
051 325 973
02 / 818 11 41
Karmen Sadek Pučnik
Inšpektorica 
02 / 843 28 71
041 638 205
02 / 818 11 41
Lea Čeh
Redarka 
02 / 843 28 23
031 651 621
02 / 818 11 41
Jože Bratovščak
Redar 
02 / 843 28 23
031 701 131
02 / 818 11 41
Marko Ošlak
Redar 
02 / 802 92 31
030 323 996
Skupni organ občinske uprave za izvrševanje nalog na področju civilne zaščite in požarne varnosti
Branko Hojnik
Poveljnik civilne zaščite 
02 / 843 12 86
041 647 160
02 / 818 11 41