Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik Simon Unuk
 • podpredsednica Patricija Breznikar
 • član Drago Capl
 • članica mag. Lea Ornik
 • član dr. Peter Cvahte
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik Simon UNUK
 • podpredsednik Branko REPNIK
 • član Drago CAPL
 • članica Patricija BREZNIKAR
 • članica Tanja VINTAR
 • član dr. Andrej GODEC
 • članica Severina UŠEN

Mandatno obdobje 2018 do 2022

29.06.2020 ob 18.00
27.05.2020 ob 18.00
20.04.2020 ob 08.00
12.02.2020 ob 18.00
17.01.2020 ob 08.00