Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Komisija za priznanja in nagrade

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Matej Goričan
  • podpredsednik Jože Gorinšek
  • član Karli Kavkler
  • član Uroš Klajderič
  • član Štefan Otorepec
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik Matej GORIČAN
  • podpredsednik Feliks MIKLOŽIČ
  • član Stanislav ZAJŠEK
  • članica Marija KUŠAR
  • član Darko SAGADIN