Odbor za gospodarstvo in proračun

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Matej Arnuš
  • podpredsednik Miro Juhart
  • član Maksimiljan Tramšek
  • član Ivan Franc Štrukelj
  • član Matej Španinger
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik Matej ARNUŠ
  • podpredsednik Miro JUHART
  • član Srečko JUHART
  • član Maksimilijan TRAMŠEK
  • članica Lea ORNIK

Mandatno obdobje 2018 do 2022

03.07.2020 ob 15.30
08.06.2020 ob 15.30
13.02.2020 ob 15.30
09.12.2019 ob 15.30
15.10.2019 ob 15.30
04.07.2019 ob 15.30