Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Odbor za družbene dejavnosti

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Drago Mahorko
  • podpredsednik Jožef Trol
  • član Modest Motaln
  • članica Blanka Remškar
  • član Stanislav Zajšek
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik Tomaž GODEC
  • podpredsednica Patricija BREZNIKAR
  • član Jožef TROL
  • član Modest MOTALN
  • članica Jelka JAMNIKAR