Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predstavnik občinskega sveta, predsednik SPV Dušan Leskovar
  • predstavnik občinskega sveta Ludvik Repolusk
  • predstavnik upravljavcev cest in javnih površin Modest Motaln
  • predstavnik upravljavcev cest in javnih površin Primož Babšek
  • predstavnica vzgojno-izobraževalnih organizacij Sonja Arbeiter
  • predstavnica vzgojno-izobraževalnih organizacij Tatjana Pufič
  • predstavnik policijske postaje Miroslav Knez
  • predstavnik Avto moto društva Beno Reis
  • predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Jože Koren
  • predstavnik s področja medicine dela, prometa in športa Jernej Hren