Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Celovito urejanje porečja Dravinje – Izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja

Splošno
EU projekti
Zaključeno
1.1.2007
31.6.2013