Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

23.09.2019 Oddelek za splošne in pravne zadeve