7. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 12.12.2019 ob 15.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 08.01.2020
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 08.01.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad objektov varovanih kot kulturna dediščina v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Pravilniki o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 08.01.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 26.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja (Uradni list Republike Slovenije št. 80/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 28.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro