Prodaja nepremičnega premoženja za več nepremičnin

04.12.2019 Oddelek za splošne in pravne zadeve
04.12.2019
Javne dražbe
24.12.2019 ob 23:59
Janja Tkavc Smogavec
janja.smogavec@slov-bistrica.si
028432816