Vabilo k podaji predlogov in pripomb - OPPN kmetija Grobelnik (Zgornje Prebukovje)

17.12.2019 Oddelek za splošne in pravne zadeve
17.12.2019
Javna naznanila in razgrnitve
03.01.2020 ob 23:59
Janja Mlaker
janja.mlaker@slov-bistrica.si
028432821