Javni poziv zainteresiranim kandidatom za predstavnika pacientov v Svetu zavoda Lekarne Slovenska Bistrica

06.05.2020 Oddelek za splošne in pravne zadeve