Vloga za pridobitev dovoljenja za gradnjo in rekonstrukacijo gradbenih objektov v varovalnem pasu javne ceste