Prijava začetka gradnje (Priloga 13)

Opis postopka