Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov