Vloga za dovolitev pokopa z raztrosom pepela zunaj pokopališča

Opis postopka