Krajevna skupnost Dr. Jagodič

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Srečko Juhart
  • Niko Turk
  • Miloš Stegne
  • Leopold Cvahte
  • Matic Šerbelj
  • Viktor Leskovar
  • Marija Križanič