Krajevna skupnost Dr. Jagodič

041704674
Gradišče 8, 2310 Slovenska Bistrica
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Srečko Juhart
  • Niko Turk
  • Miloš Stegne
  • Leopold Cvahte
  • Matic Šerbelj
  • Viktor Leskovar
  • Marija Križanič