Krajevna skupnost Impol

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Dušan Leskovar
  • Vida Lipoglav
  • Gabriel Cintauer
  • Melanija Pušnik
  • Andrej Erker
  • Petra Kos
  • Majda Vrečnak