Krajevna skupnost Kebelj

040 342 220
ks@kebelj.si
Povezava
Kebelj 26a, 2317 Oplotnica
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Srečko Juhart
  • Jožef Turner
  • Ivica Leskovar
  • Lazar Strnad
  • Cvetka Hajšek
  • Konrad Smogavc
  • Florjan Globovnik