Krajevna skupnost Kebelj

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Srečko Juhart
  • Jožef Turner
  • Ivica Leskovar
  • Lazar Strnad
  • Cvetka Hajšek
  • Konrad Smogavc
  • Florjan Globovnik