Krajevna skupnost Laporje

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Štefan Otorepec
  • Matjaž Trstenjak
  • Bogdan Vovk
  • Klemen Leskovar
  • Božo Štern
  • Drago Ozvaldič
  • Nina Razboršek
  • Vitko Berglez
  • Marjan Mally