Krajevna skupnost Laporje

02 802 59 33
Laporje 56, 2318 Laporje
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Štefan Otorepec
  • Matjaž Trstenjak
  • Bogdan Vovk
  • Klemen Leskovar
  • Božo Štern
  • Drago Ozvaldič
  • Nina Razboršek
  • Vitko Berglez
  • Marjan Mally