Krajevna skupnost Pohorski odred

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Ludvik Repolusk
  • mag. Rebeka Tramšek
  • podpredsednik dr. Peter Cvahte
  • Samo Praprotnik
  • Lidija Ravš
  • Marko Berdnik
  • Tomaž Godec