Krajevna skupnost Pragersko - Gaj

02 803 71 03
ks.pragersko@triera.net
Kolodvorska ulica 3, 2331 Pragersko
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Matej Arnuš
  • Franc Turk
  • Franja Ducman
  • Branko Kruh
  • Alen Bedjanič
  • Franc Drame
  • Lidija Vincekovič