Krajevna skupnost Vrhole - Preloge

02 803 80 46
gorican.plod@siol.net
Povezava
Zgornja Ložnica, 2316 Zgornja Ložnica
Člani (mandat 2022 - 2026)
 • Predsednik, Matej Goričan
 • Podpredsednik, Zdravko Lažeta
 • Cvetka Frešer
 • Bojan Skrbinšek
 • Andreja Šoštarič Mlačnik
 • Magda Novak
 • Gregor Frešer
Člani (mandat 2018 - 2022)
 • Matej Goričan
 • Zdravko Lažeta
 • Cvetka Frešer
 • Andreja Šoštarič
 • Bojan Skerbinšek
 • Gregor Frešer
 • Magda Novak