Krajevna skupnost Vrhole - Preloge

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Matej Goričan
  • Zdravko Lažeta
  • Cvetka Frešer
  • Andreja Šoštarič
  • Bojan Skerbinšek
  • Gregor Frešer
  • Magda Novak