Krajevna skupnost Vrhole - Preloge

02 803 80 46
Povezava
Zgornja Ložnica, 2316 Zgornja Ložnica
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Matej Goričan
  • Zdravko Lažeta
  • Cvetka Frešer
  • Andreja Šoštarič
  • Bojan Skerbinšek
  • Gregor Frešer
  • Magda Novak