Krajevna skupnost Zgornja Ložnica

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Dominik Žišt
  • Drago Brence
  • predsednik Stanislav Skubic
  • Simona Štern
  • Marjan Skrbinšek
  • Natalija Očko
  • Stanislav Ugeršek