Krajevna skupnosti Tinje

02 81 81 886
kstinje@gmail.com
Povezava
Veliko Tinje 33, 2316 Zgornja Ložnica
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Maksimiljan Tramšek
  • podpredsednik, Marjan Smogavec
  • Jožef Brdnik
  • Brigita Koren
  • Alojz Capl
  • Andrej Juhart
  • Marko Gracej