Krajevna skupnosti Tinje

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Maksimiljan Tramšek
  • podpredsednik Marjan Smogavec
  • Jožef Brdnik
  • Brigita Koren
  • Alojz Capl
  • Andrej Juhart
  • Marko Gracej