Krajevna skupnosti Tinje

02 81 81 886
kstinje@gmail.com
Povezava
Veliko Tinje 33, 2316 Zgornja Ložnica
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednik, Maksimiljan Tramšek
 • Marjan Smogavec
 • Brigita Koren
 • Marko Gracej
 • Alojz Capl
 • Branko Gracej
 • Simon Golčar
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik, Maksimiljan Tramšek
 • podpredsednik, Marjan Smogavec
 • Jožef Brdnik
 • Brigita Koren
 • Alojz Capl
 • Andrej Juhart
 • Marko Gracej