Predvideno odprtje zbirnih centrov za odpadke

08.04.2020