Javna dražba za ustanovitev stavbne pravice in prodajo nepremičnine 1660/66 k.o.Slovenska Bistrica

30.07.2019