Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Javna dražba za ustanovitev stavbne pravice in prodajo nepremičnine 1660/66 k.o.Slovenska Bistrica

30.07.2019
Splošno
30.07.2019
19.08.2019 do 23.59
Javne dražbe
mag. Janja Tkavc Smogavec
028432816