Poziv za evidentiranje kandidata za nadomestnega člana Sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica

14.11.2019 Oddelek za splošne in pravne zadeve
14.11.2019
Objave in pozivi
22.11.2019 ob 23:59
Janja Tkavc Smogavec
janja.smogavec@slov-bistrica.si
028432816