Javno naročilo - izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju naselja Pokoše

04.05.2020