Javno naročilo - preplastitev dela ceste Kebelj-Nadgrad-Kot-Osankarica

30.06.2020
30.06.2020
Javna naročila
17.07.2020 ob 09:00
Marko Pučnik
marko.pucnik@slov-bistrica.si
028432828