Javno naročilo - izdelava in dobava novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin

2. 4. 2021
02.04.2021
Javna naročila
18.05.2021 do 09:00
Branko Hojnik
cz@slov-bistrica.si
028431286