Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine

23. 4. 2021 Oddelek za splošne in pravne zadeve
23.04.2021
Javne dražbe
13.05.2021 do 08:00
Sandra Justinek
sandra.justinek@slov-bistrica.si
0284328814