Akt o določitvi obrazca in roka za podporo ljudski iniciativi

17.11.2020