OBVESTILO - ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic potresa 29.12.2020

3. 2. 2021