OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100328264 v Gaberniku

12. 3. 2020