Pravilnik Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva