6. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 22.10.2019 ob 15.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 67/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.10.2019
Začetek veljavnosti: 23.11.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 67/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.10.2019
Začetek veljavnosti: 09.11.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 67/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.10.2019
Začetek veljavnosti: 09.11.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro