2. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 18.12.2014 ob 15.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.12.2014
Začetek veljavnosti: 24.01.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob potoku« (Uradni list Republike Slovenije št. 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.12.2014
Začetek veljavnosti: 17.01.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.12.2014
Začetek veljavnosti: 10.01.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2013 (Uradni list Republike Slovenije št. 6/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.12.2014
Začetek veljavnosti: 18.12.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.12.2014
Začetek veljavnosti: 18.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.12.2014
Začetek veljavnosti: 24.01.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Glasbene šole