Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva