Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Statutarni sklep o začasni organizaciji občinske uprave

Predpisi, na katere predpis vpliva

;