Uradna spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva

;