Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva