12. redna seja Občinskega sveta

Oddelek za splošne in pravne zadeve
Seja je potekala dne 12.06.2024 ob 15.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.06.2024
Začetek veljavnosti: 01.07.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.06.2024
Začetek veljavnosti: 15.06.2024
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Sklep - dopolnitev Načrta ravnanja s stavbnimi zemljišči v lasti Občine Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.06.2024
Začetek veljavnosti: 15.06.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prodaja nepremičnin