9. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 14.02.2024 ob 15.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad I, ID št. PA 2483
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 14.02.2024
Začetek veljavnosti: 05.03.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 14.02.2024
Začetek veljavnosti: 01.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o izbrisu zaznambe statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 14.02.2024
Začetek veljavnosti: 24.02.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ulice, ceste, trgi, Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 14.02.2024
Začetek veljavnosti: 24.02.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro